Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Školská rada  
Zřizovatel školy, Olomoucký kraj, vydal dne 11.12.2017 Zřizovací listinu školské rady při Odborném učilišti a Základní škole, Křenovice, č.j. KUOK 107662/2017, s účinností od 1.1.2018. Školská rada má 3 členy.
Rada Olomouckého kraje na své 57. schůzi konané dne 21.1.2019 pod bodem UR/57/45/2019 vzala na vědomí doplňovací volby do školské rady při Odborném učilišti a Základní škole, Křenovice. 


Jmenný seznam členů ŠR:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci  - nový člen:
Jiřina Kóšová - prodavačka

Pedagogičtí pracovníci školy:
Magda Pelikánová - učitelka

Zástupce zřizovatele:
Jaroslav Lejnar - starosta obce Křenovice