Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Rozhodnutí o ubytování na IN
V záložce "Internát" je k dispozici rozhodnutí ředitele školy o přijatých a nepřijatých žácích na internát školy ve školním roce 2018/2019.

Chorvatsko 2018

Pro velký zájem ze strany ubytovaných žáků vychovatelky internátu i na konci letošního školního roku zorganizovaly poznávací zájezd do Chorvatska, tentokrát do letoviska Biograd na Moru.

Internátní web

Dne 30.4.2018 byl uveden do zkušebního provozu samostatný web internátu školy. Stránky spravují ubytovaní žáci ve spolupráci s vychovatelkami, které zároveň ručí za jejich obsah. Odkaz na stránky: 
www.internatkrenovice.eu/

Stravné od 1.5.2018
S účinností od 1.5.2018 je změněna výše stravného ve školní jídelně OU a ZŠ Křenovice. Kompletní přehled je k dispozici v záložce "Školní jídelna - Stravné".

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Organizace školního roku  
Organizace školního roku 2017/2018

1. Školní rok 2017/2018
 Školní vyučování  
 Zahájení školního vyučování
4.9.2017
 I. pololetí
4.9.2017 - 31.1.2018
 II. pololetí
1.2.2018 - 29.6.2018
 Školní prázdniny  
 Podzimní
26.10. a 27.10.2017
 Vánoční
23.12.2017 - 2.1.2018
 Zahájení výuky 3.1.2018
 Pololetní
2.2.2018
 Jarní
12.2. - 16.2.2018
 Velikonoční
29.3. - 30.3.2018
 Hlavní
2.7. - 31.8.2018
  Kurzy  
 Sportovně turistický kurs
18.9. - 22.9.2017
 Lyžařský výchovně výcvikový kurs
18.2. - 24.2.2018

2. Státní svátky
 Den české státnosti
28.9.2017
 Den vzniku samostatného Československého státu (1918)
28.10.2017
 Den boje studentů za svobodu a demokracii (1989)
17.11.2017
 Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
 1.1.2018
 Štědrý den 24.12.2017
 1. svátek vánoční 25.12.2017
 2. svátek vánoční 26.12.2017
 Pondělí velikonoční
2.4.2018
 Svátek práce
 1.5.2018
 Den osvobození od fašismu (1945)
 8.5.2018
 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
 5.7.2018
 Den upálení Mistra Jana Husa (1415)
 6.7.2018

3. Prezentace školy
V rámci prezentace vzdělávací nabídky se škola účastní následujících akcí (bude upřesňováno):
 Prezentace škol - Přerov 14.11.2017
 Prezentace škol - Hranice 28.11.2017
 Prezentace škol - Slavkov
19.10.2017
 Prezentace škol - Prostějov 9.11.2017
 Prezentace škol - Kroměříž 9. a 10.11.2017
 Prezentace škol - Olomouc 22. a 23.11.2017
 Prezentace ZŠ Bystřice p. Host.
9.11.2017
 Prezentace 2. ZŠ Kojetín 21.11.2017
 Prezentace ZŠ Zlín, Otrokovice
 Prezentace škol Holešov 25.10.2018
 Prezentace ZŠ Lipník, Hranice 28.11.2017
 Soutěž prodavačů Kaufland Praha

 Soutěž prodavačů Tesco Zlín
 
 Zámecké vázání Kelč
15.3.2018
 Soutěž kuchařů Prostějov 13.4. a 14.4.2018
 Soutěž Pekařské ruce Mohelnice
 Soutěž Cvrčovická kopretina Cvrčovice
 Soutěž Voňavé pečení Brno
5.4.2018 
 Gastro Mánes Kroměříž

 Zlatá vařečka Opava    22.3.2018
 Den otevřených dveří
7.12.2017

4. Přijímací řízení, zápis do 1. ročníku ZŠ
 Příjem přihlášek ke studiu
do 1.3.2018
 Přijímací řízení - 1. kolo
23.4.2018
 Zápis do 1. ročníku ZŠ 17.4.2018

5. Klasifikace
 
1. pololetí
 3. pedagogická rada (čtvrtletní)
14.11.2017
 4. pedagogická rada (pololetní)
29.1.2018
 Uzavření klasifikace
26.1.2018
 
2. pololetí
 5. pedagogická rada (třičtvrtěletní)
17.4.2018
 6. pedagogická rada (3. ročníky)
28.5.2018
 Uzavření klasifikace (3. ročníky)
25.5.2018
 7. pedagogická rada (ostatní)
26.6.2018
 Uzavření klasifikace (ostatní)
 25.6.2018
 Závěrečná pedagogická rada 28.6.2018

6. Vysvědčení
 1. pololetí
31.1.2018
 2. pololetí
 
 3. ročníky
31.5.2018
 ostatní
29.6.2018

Organizace a termíny závěrečných zkoušek je uvedena v sekci "Studium - Závěrečné zkoušky".