Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Učňovská stipendia  
Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 10. 9. 2018 schválila „Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem“ v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel pro školní rok 2019/2020. Jejich cílem je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce.

Pravidla pro poskytování stipendia žákům jsou k dispozici zde ... Pravidla učební obory 2019.pdf

Ve školním roce 2019/2020 mohou být do programu zařazeni žáci obou ročníků oboru vzdělání 29-51-E/02 Potravinářské práce (ŠVP Pekař) a žáci všech tří ročníků oboru vzdělání 75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel), kteří splní podmínky pro poskytnutí stipendia stanovená ve stipendijním řádu školy, jehož úplné znění je k dispozici zde ... Stipendijní řád.pdf