Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Přerušení dodávky elektřiny
V pondělí 21.10.2019 bude v obci v průběhu celého dne přerušena dodávka elektřiny. Náhradní výuka bude končit 5. vyučovací hodinou. 

Volné dny ředitele školy
Ve čtvrtek 31.10. a v pátek 1.11.2019 jsou na odborném učilišti po projednání se zřizovatelem vyhlášeny volné dny ředitele školy. Výuka podle rozvrhu pokračuje v pondělí 4.11.2019. 

Podzimní prázdniny
V úterý 29.10. a ve středu 30.10.2019 jsou na škole podzimní prázdniny.

Sdělení pro zákazníky
Vzhledem k aktuální kůrovcové kalamitě smrkových porostů v celé ČR jsme nuceni omezit použití smrkového chvojí při dušičkové vazbě, čímž bohužel dojde ke snížení počtu zakázek. Děkujeme za pochopení.

Internátní web
Dne 30.4.2018 byl uveden do zkušebního provozu samostatný web internátu školy. Stránky spravují ubytovaní žáci ve spolupráci s vychovatelkami, které zároveň ručí za jejich obsah. Odkaz na stránky: https://internatkrenovice.cz/

Kontakt pro zákazníky

Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Plán rozvoje školy 2018 - 2020  

Plán rozvoje školy na období 2018 až 2020 vychází z Koncepce rozvoje OU Křenovice na období 2015 až 2018, č.j. OUKR/992/2015, zpracované ředitelem školy v září 2015, z Hodnocení činnosti školy za období 2015 až 2017 zpracovaného v prosinci 2017 jako součást komplexního hodnocení práce ředitele a z online dotazníku Hodnocení školy určeného zvlášť pro pedagogické pracovníky OU, zvlášť pro pedagogické pracovníky ZŠ a zvlášť pro žáky OU.

Východiskem pro zpracování koncepce je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na období 2016-2020 zpracovaný v březnu 2016, především část 2.3.7 věnující se speciálnímu vzdělávání.

Více ... Plán rozvoje 2018-20.pdf

  Hodnocení činnosti školy 2015 - 2017  

Hodnocení činnosti školy za období 2015 až 2017 vychází z:

1.   Koncepce rozvoje školy na období 2015 až 2018, č.j. OUKR/992/2015, zpracované ředitelem školy v září 2015,

2.  kontrol ČŠI, které proběhly ve dnech 1.6. až 15.6.2015 a 1.6. až 13.6.2017, a které byly zaměřeny na kontrolu organizace a průběhu závěrečné zkoušky, zaměřené zejména na dodržování ustanovení vyhlášky č. 4712005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzděláváni v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů,

3.  vlastního hodnocení školy za školní rok 2014/2015, č.j. OUKR/875/2015 ze dne 31.8.2015, vlastního hodnocení školy za školní rok 2015/2016, č.j. OUKR/939/2016 ze dne 31.8.2016 a vlastního hodnocení školy za školní rok 2016/2017, č.j. OUKR/1214/2017 ze dne 31.8.2017.

Více ... Hodnocení činnosti školy 2017.pdf