Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 18.4.2019 jsou velikonoční prázdniny, v pátek státní svátek, v pondělí velikonoce. Pravidelná výuka dle rozvrhu pokračuje od úterý 23.4.2019.

 

Soutěž pečovatelů

V pátek 12.4. a v sobotu 13.4.2019 se dva žáci oboru pečovatel zúčastnili dovednostní soutěže pořádané OU Prostějov. Fotky jsou ve Fotogalerii.

Soutěž pekařů
Ve středu 10.4.2019 se uskutečnila soutěž pekařů na OU a PrŠ Mohelnice. Více v záložce Akce školy - Soutěže

Soutěž zahradníků
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se konala soutěž žáků oboru zahradník "Zámecké vázání" na OU v Kelči. Fotky jsou ve Fotogalerii

Chorvatsko 2019

Pro velký zájem ze strany ubytovaných žáků vychovatelky internátu i na konci letošního školního roku organizují poznávací zájezd do Chorvatska, tentokrát do letoviska Pakoštane. Bližší informace jsou k dispozici u vedoucí vychovatelky.

Internátní web

Dne 30.4.2018 byl uveden do zkušebního provozu samostatný web internátu školy. Stránky spravují ubytovaní žáci ve spolupráci s vychovatelkami, které zároveň ručí za jejich obsah. Odkaz na stránky: 
www.internatkrenovice.eu/

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Plán rozvoje školy 2018 - 2020  

Plán rozvoje školy na období 2018 až 2020 vychází z Koncepce rozvoje OU Křenovice na období 2015 až 2018, č.j. OUKR/992/2015, zpracované ředitelem školy v září 2015, z Hodnocení činnosti školy za období 2015 až 2017 zpracovaného v prosinci 2017 jako součást komplexního hodnocení práce ředitele a z online dotazníku Hodnocení školy určeného zvlášť pro pedagogické pracovníky OU, zvlášť pro pedagogické pracovníky ZŠ a zvlášť pro žáky OU.

Východiskem pro zpracování koncepce je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na období 2016-2020 zpracovaný v březnu 2016, především část 2.3.7 věnující se speciálnímu vzdělávání.

Více ... Plán rozvoje 2018-20.pdf

  Hodnocení činnosti školy 2015 - 2017  

Hodnocení činnosti školy za období 2015 až 2017 vychází z:

1.   Koncepce rozvoje školy na období 2015 až 2018, č.j. OUKR/992/2015, zpracované ředitelem školy v září 2015,

2.  kontrol ČŠI, které proběhly ve dnech 1.6. až 15.6.2015 a 1.6. až 13.6.2017, a které byly zaměřeny na kontrolu organizace a průběhu závěrečné zkoušky, zaměřené zejména na dodržování ustanovení vyhlášky č. 4712005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzděláváni v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů,

3.  vlastního hodnocení školy za školní rok 2014/2015, č.j. OUKR/875/2015 ze dne 31.8.2015, vlastního hodnocení školy za školní rok 2015/2016, č.j. OUKR/939/2016 ze dne 31.8.2016 a vlastního hodnocení školy za školní rok 2016/2017, č.j. OUKR/1214/2017 ze dne 31.8.2017.

Více ... Hodnocení činnosti školy 2017.pdf