Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Rozhodnutí o ubytování na IN
V záložce "Internát" je k dispozici rozhodnutí ředitele školy o přijatých a nepřijatých žácích na internát školy ve školním roce 2018/2019.

Chorvatsko 2018

Pro velký zájem ze strany ubytovaných žáků vychovatelky internátu i na konci letošního školního roku zorganizovaly poznávací zájezd do Chorvatska, tentokrát do letoviska Biograd na Moru.

Internátní web

Dne 30.4.2018 byl uveden do zkušebního provozu samostatný web internátu školy. Stránky spravují ubytovaní žáci ve spolupráci s vychovatelkami, které zároveň ručí za jejich obsah. Odkaz na stránky: 
www.internatkrenovice.eu/

Stravné od 1.5.2018
S účinností od 1.5.2018 je změněna výše stravného ve školní jídelně OU a ZŠ Křenovice. Kompletní přehled je k dispozici v záložce "Školní jídelna - Stravné".

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Koncepce rozvoje školy 2015 - 2018  
Koncepce rozvoje OU Křenovice je zpracována na období let 2015 – 2018. Východiskem pro zpracování koncepce je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, který zpracoval v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, Olomoucký kraj v dubnu 2012 a vlastní hodnocení školy z června 2015.


Základem pro zpraco­vání koncepce je konstatování stavu výchovy, vzdělávání, personálního zajištění, materiálně technického vybavení a výsledků kontrol v roce 2015 spojené s hodnocením koncepce rozvoje a činnosti školy v letech 2012 až 2015 zpracovaným ředitelem školy a projednaným na poradě zaměstnanců školy v červnu 2015.

Smyslem a hlavním úkolem koncepce je vytyčení cílů pro následující období s výhle­dem do roku 2018, způsoby jejich realizace a metody kontroly.

Více ... Koncepce rozvoje školy 2015-18.pdf

  Hodnocení koncepce rozvoje 2012 - 2015  

Hodnocení koncepce rozvoje OU Křenovice vychází především z vlastních hodnocení školy zpracovaných za období 2012/2013 a 2013/2014 obsahující evaluační dotazník školy. V hodnocení je rovněž uvedena účinnost zvolených způsobů realizace záměrů a metody její kontroly.