Vítejte  
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Křenovice 8, 752 01 Kojetín
tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz
internet: www.oukrenovice.cz
  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Předávání výučních listů
V pátek 16.6.2017 se v kulturním domě v Křenovicích uskutečnilo slavnostní předávání výučních listů, vysvědčení o ZZ a Europassů letošním absolventům. Fotografie z akce můžete zhlédnout ve Fotogalerii.
 
Termíny náhradní ZZ
Termíny a podmínky konání ZZ v náhradním  termínu jsou k dispozici v záložce Studium - Závěrečné zkoušky 

Kontakt pro zákazníky

Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179.

Spotrovně turistický den
V úterý 30.5.2017 se na škole uskutečnil sportovně turistický den, během něhož žáci formou soutěže plnili úkoly z topografie, zdravovědy a procvičili si střelbu ze vzduchovky. Fotografie jsou ve Fotogalerii.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Koncepce rozvoje školy 2015 - 2018  
Koncepce rozvoje OU Křenovice je zpracována na období let 2015 – 2018. Východiskem pro zpracování koncepce je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, který zpracoval v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, Olomoucký kraj v dubnu 2012 a vlastní hodnocení školy z června 2015.


Základem pro zpraco­vání koncepce je konstatování stavu výchovy, vzdělávání, personálního zajištění, materiálně technického vybavení a výsledků kontrol v roce 2015 spojené s hodnocením koncepce rozvoje a činnosti školy v letech 2012 až 2015 zpracovaným ředitelem školy a projednaným na poradě zaměstnanců školy v červnu 2015.

Smyslem a hlavním úkolem koncepce je vytyčení cílů pro následující období s výhle­dem do roku 2018, způsoby jejich realizace a metody kontroly.

Více ... Koncepce rozvoje školy 2015-18.pdf

  Hodnocení koncepce rozvoje 2012 - 2015  

Hodnocení koncepce rozvoje OU Křenovice vychází především z vlastních hodnocení školy zpracovaných za období 2012/2013 a 2013/2014 obsahující evaluační dotazník školy. V hodnocení je rovněž uvedena účinnost zvolených způsobů realizace záměrů a metody její kontroly.