Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy
Chorvatsko 2018
Pro velký zájem ze strany ubytovaných žáků internát i na konci letošního školního roku organizuje poznávací zájezd do Chorvatska, tentokrát do letoviska Biograd na Moru. Více v záložce Internát - Akce internátu

Internátní web

Dne 30.4.2018 byl uveden do zkušebního provozu samostatný web internátu školy. Stránky spravují ubytovaní žáci ve spolupráci s vychovatelkami, které zároveň ručí za jejich obsah. Odkaz na stránky: 
http://www.internatkrenovice.eu/ 

Stravné od 1.5.2018
S účinností od 1.5.2018 je změněna výše stravného ve školní jídelně OU a ZŠ Křenovice. Kompletní přehled je k dispozici v záložce "Školní jídelna - Stravné".

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Koncepce rozvoje školy 2015 - 2018  
Koncepce rozvoje OU Křenovice je zpracována na období let 2015 – 2018. Východiskem pro zpracování koncepce je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, který zpracoval v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, Olomoucký kraj v dubnu 2012 a vlastní hodnocení školy z června 2015.


Základem pro zpraco­vání koncepce je konstatování stavu výchovy, vzdělávání, personálního zajištění, materiálně technického vybavení a výsledků kontrol v roce 2015 spojené s hodnocením koncepce rozvoje a činnosti školy v letech 2012 až 2015 zpracovaným ředitelem školy a projednaným na poradě zaměstnanců školy v červnu 2015.

Smyslem a hlavním úkolem koncepce je vytyčení cílů pro následující období s výhle­dem do roku 2018, způsoby jejich realizace a metody kontroly.

Více ... Koncepce rozvoje školy 2015-18.pdf

  Hodnocení koncepce rozvoje 2012 - 2015  

Hodnocení koncepce rozvoje OU Křenovice vychází především z vlastních hodnocení školy zpracovaných za období 2012/2013 a 2013/2014 obsahující evaluační dotazník školy. V hodnocení je rovněž uvedena účinnost zvolených způsobů realizace záměrů a metody její kontroly.