Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Počátky školy  
Vlastní historie školy sahá až do roku 1955, kdy na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci byla k 1.9.1955 zřízena ministerstvem školství zvláštní učňovská škola internátní se dvěma obory dámské krejčovství a zahradnictví.

   Budova č.p. 56 - rok 1995
        Budova školy - rok 2005                         rok 2008                                 srpen 2010                                  říjen 2010                   


                 září 2012                                  jaro 2013
 


  Přístavba kuchyně a školních dílen  
V roce 1993 byla dokončena přístavba kuchyně a dílen pro švadleny ve dvorním traktu budovy č.p. 8. V suterénu přístavby jsou umístěny sklady pro školní kuchyni, v přízemí je situována varna, výdejna jídel, příjem použitého nádobí, přípravna zeleniny, masa a chladicí boxy. V patře se nachází cvičná prodejna pro obor prodavač vybavená základní prodejní technikou a dílna pro obor švadlena vybavená průmyslovými šicími stroji a žehlicí technikou.

Stavba kuchyně - rok 1992           Stavba skleníků - rok 1990                                                   Školní zahrada - rok neznámý
  Přístavba tělocvičny a učeben  
V roce 1996 byla dokončena přístavba tělocvičny a učeben ve dvorním traktu budovy č.p. 8. V přízemí objektu, které je částečně zapuštěné (asi - 1,70 m) pod úroveň okolního terénu, je tělocvična s nářaďovnou. V patře se nachází sborovna učitelů teoretických předmětů, dvě učebny odborných předmětů a sociální zařízení pro žáky a zaměstnance školy.

  Kácení stromů  
Ve dnech 27. až 29. listopadu 2007 byla zahájena úprava prostranství před školou. Nejdříve bylo nutné pokácet staré a přerostlé stromy, což byla lahůdka pro firmu Arbotom Kojetín.

  Výměna oken  
Začátkem prosince 2007 byla zahájena dlouho očekávaná akce - výměna oken na budově č.p. 8, která byla úspěšně dokončena 4. ledna 2008. Práce se se ctí zhostila firma Mechanika Prostějov.

  Půdní vestavba  
Ve čtvrtek 25.6.2009 byla zahájena investiční akce na vybudování pokojů internátu v půdní vestavbě hlavní budovy č.p. 8, kterou realizovala stavební firma Přerovská stavební společnost, a.s., Přerov. Realizací akce vzniklo 6 nových pokojů pro 12 ubytovaných včetně sociálního zařízení. Stavba byla dokončena a předána do užívání 31.8.2009.

  Parkové úpravy  
V průběhu hlavních prázdnin v roce 2010 byly provedeny parkové úpravy před hlavní budovou školy. Investorem akce byla obec Křenovice.

  Zateplení a oprava fasády  
V období hlavních prázdnin v roce 2012 realizovala Přerovská stavební společnost akci "Zateplení a oprava fasády", jejíž součástí byla oprava uliční strany fasády, výměna oken ve dvorní části budovy, kompletní zateplení a nová fasáda.


  Oprava rampy a soklu na nádvoří školy  
V únoru a březnu 2014 realizovala firma Pěcha a Majer opravu havarijního stavu nákladové rampy, schodišť a soklu na nádvoří školy.
  Úprava systému vytápění  
Ve středu 1. října 2014 byla zahájena investiční akce "Úprava ústředního vytápění v areálu Odborného učiliště v Křenovicích", ve výběrovém řízení byla dodavatelem stavby vybrána firma INTOP Olomouc.

Předmětem akce je zrušení stávající centrální plynové kotelny, zrušení venkovního teplovodu, tepelného kanálu  a zřízení čtyř nových lokálních zdrojů tepla v jednotlivých objektech školy. Celkové náklady činí 1,4 mil. Kč, které budou z jedné poloviny kryty dotací zřizovatele a druhou polovinu uhradí škola prostřednictvím úvěru. Průběh prací můžete zhlédnout ve Fotogalerii.   Přípravné práce zahájeny           Vložka do komína na zemi         Začátek prací na plošině              ... a těsně před dokončením      Zemní práce - Propal Kojetín


Montáž přívodu plynu do učeben       Přívod plynu na internát                 Kotle na budově "L"               Ve středu 29.10. už topíme        Demontáž starého teplovodu
  Napojení na veřejnou kanalizaci  
Dne 23.10.2017 zahájila firma PTÁČEK - pozemní stavby, s.r.o., Kojetín, výstavbu kanalizace v prostoru školního dvora. Součástí stavby bylo oddělení odváděných odpadních vod samostatně na srážkové, které jsou jímány jako zásoba užitkové vody v upravené nádrži po ČOV a splaškové, které jsou svedeny do obecní kanalizace. Škola byla napojena na veřejnou kanalizační síť dne 6.11.2017 a kompletní stavba byla předána dne 15.12.2017.

P             
        Příjezdová komunikace               Příjezdová komunikace                    Začínáme ve dvoře                           Řízený protlak                           Rozkopané nádvoří                        


           Výkopy na nádvoří                    Likvidace ČOV                          ... a je po všem                            Úprava nádvoří začíná