Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  O škole  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice

je škola samostatně zřízená dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem žáka.

Škola vznikla sloučením Základní školy Kojetín, Sladovní 492 a Odborného učiliště, Křenovice 8, s účinností od 1.7.2017, rozhodnutím Zastupitelstva Olomouckého kraje, které  po projednání na 4. zasedání dne 24.4.2017 schválilo svým usnesením č. UZ/4/23/2017 sloučení s tím, že všechen majetek a všechna práva, povinnosti, závazky a pohledávky Základní školy Kojetín, Sladovní 492 přechází na nástupnickou organizaci Odborné učiliště a Základní školu, Křenovice.

Součástí školy je střední škola s kapacitou 168 žáků, internát s kapacitou 29 lůžek a školní jídelna s kapacitou 400 jídel na adrese Křenovice 8 a základní škola s kapacitou 90 žáků a školní družina s kapacitou 12 žáků na odloučeném pracovišti na adrese Sladovní 492, Kojetín.