Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Křenovice 8, 752 01 Kojetín

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Počítadlo přístupů (od 1.12.2010)  
  Sdělení  

Prezentace školy

LVVK 2018
Lyžařský kurs žáků školy se uskuteční v době od 18.2. do 24.2.2018 na chatě Lucka v Malé Morávce - Horním Václavově. Informace o kurzu jsou k dispozici zde ... LVVK 2018.pdf

Rio Mare 2017
Dva žáci 3. ročníku oboru Kuchař se účastní 5. ročníku gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare. Více informací najdete v  Tisková zpráva.docx

Workshop Absolvent

Ve středu 29.11.2017 proběhne na škole workshop Absolvent, jehož c
ílem je usnadnit budoucím absolventům vstup na trh práce a předcházet jejich selhávání.

Vánoční vazba
Přijímáme objednávky na vánoční vazbu (hřbitovní svícny, adventní věnečky, štoly aj.)  

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Vánoční Vídeň  

Na středu 20.12.2017 plánujeme pro žáky školy autobusový poznávací zájezd do vánočně vyzdobené Vídně. Termín je zvolen na adventní dobu a je určen všem milovníkům vánočně rozsvíceného města. Odjezd od budovy školy bude v 7:00 hod. První zastávka ve Vídni je u zámku Schönbrunn - možnost návštěvy zahrad - pravou vánoční atmosféru návštěvník pocítí při procházce po vánočním trhu u zámku. Přejezd k centru, pěší prohlídka historického centra (Stephansdom, budova opery, Albertina), následuje návštěva vánočních trhů u vídeňské radnice nebo vánočně vyzdobené Mariahilferstrasse. Odjezd z Vídně kolem 18. hodiny. Příjezd do Křenovic přibližně ve 22 hodin a následně pak do Kojetína, Přerova. V případě zájmu může být zajištěn nocleh na internátě. Případné dotazy volejte na tel. 777 503 515 – Bartošková Michaela.

Cena zájezdu činí 490 Kč a zahrnuje 
dopravu luxusním autobusem, služby průvodce CK Victoria, nezahrnuje pojištění - žák zletilý uhradí 28 Kč a nezletilý 16 Kč. Kapesné (Euro) ponecháme na zvážení rodičů, není nutné !!!

  Den otevřených dveří 2017  
Na čtvrtek 7. prosince 2017 připravjeme pro všechny žáky základních škol a další uchazeče o studium na naší škole, jejich rodiče, přátele, známé a ostatní zájemce tradiční Den otevřených dveří. V průběhu celého dne budou mít všichni návštěvníci možnost projít si a prohlédnout celou školu, navštívit učebny teoretických předmětů, cvičné kuchyně, prodejnu, cvičný pokoj pečovatelek, pracoviště na školní zahradě a internát, prohlédnout si a zakoupit výrobky žáků zhotovené v rámci výuky odborného výcviku. Připravujeme i drobné pohoštění. Všichni jsou srdečně zváni.
  Kanalizace  
V pondělí 23.10.2017 zahájila firma PTÁČEK - pozemní stavby, s.r.o., Kojetín, výstavbu kanalizace v prostoru školního dvora. 

Vzhledem k tomu, že se v obci buduje splašková kanalizace, musí být odpadní vody z jednotlivých objektů oddělené, tzn., že do kanalizace budou odvedeny pouze vody splaškové a dešťové vody budou zasakovat do terénu.

Protože stávající kanalizační systém na škole není oddělený a dešťové vody jsou společně se splaškovými vodami odvedeny společným vedením do domovní ČOV ve škole, nová kanalizace vyřeší oddělení odváděných odpadních vod samostatně na srážkové, které budou jímány jako zásoba v upravené nádrži po ČOV a splaškové, které budou svedeny do obecní kanalizace. Předpokládané napojení je v polovině listopadu, kompletní dokončení prací včetně terénních úprav do konce prosince 2017.

Průběh prací lze sledovat ve Fotogalerii.

  STK 2017  
Sportovně turistický kurs žáků školy se uskutečnil ve dnech 18.9. až 22.9.2017 na chatě Lucka v Malé Morávce v Jeseníkách. Fotky z kurzu můžete zhlédnout ve Fotogalerii, hodnocení kurzu je k dipozici zde ... Hodnocení STK 2017.pdf
  Racionalizace školských příspěvkových organizací  

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání na 4. zasedání dne 24.4.2017 schválilo svým usnesením č. UZ/4/23/2017 sloučení Základní školy Kojetín, Sladovní 492 a Odborného učiliště, Křenovice 8, s účinností od 1.7.2017 s tím, že všechen majetek a všechna práva, povinnosti, závazky a pohledávky Základní školy Kojetín, Sladovní 492 přechází na nástupnickou organizaci Odborné učiliště a Základní školu, Křenovice, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Výpis z usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 24.4.2017 je k dispozici zde ... Výpis usnesení ZOK.pdf
Potvrzení na pracovním místě ředitele Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice, je k dispozici zde ... Potvrzení ředitele OU a ZŠ.pdf

  Nové techniky aranžování  
Na středu 16.11.2016 jsme připravili pro žáky oboru Zahradník, aranžér ve spolupráci s naším bývalým absolventem, profesionálem ve floristice Petrem Grzywou, který získal mnoho ocenění za svou práci, praktickou ukázku nových technik aranžování:
- vázaná kytice do netradičního korpusu
- věnec na dveře s použitím přízdoby dělané Crash technikou

- netradiční vánoční stromek zdobený živými květy

- adventní věnec na korpusu z kořenů

- sesazovaná kompozice na stůl

- dárková přízdoba hrnkové květiny

- vázaná kytice v korpusu z jehlic borovice černé

- netradiční adventní věnec zalitý voskem

Děkujeme Petrovi za velmi kvalitně připravenou a profesionálně předvedenou prezentaci své práce. Momentky můžete zhlédnout ve Fotogalerii.
  Poděkování LC Olomouc  

Děkujeme členům Lions Clubu Olomouc za poskytnutí věcného daru žákům naší školy – dvaceti párů sjezdových lyží a dvaceti párů sjezdových bot v celkové hodnotě 50 tisíc Kč. Sjezdová výzbroj bude bezplatně zapůjčována výhradně žákům školy, kteří se zúčastní školního lyžařského kurzu.  

  Sportovně turistický kurs 2016  
Sportovně turistický kurs se uskutečnil v době od 19.9. do 23.9.2016 na chatě Lucka v Malé Morávce v Jeseníkách. Hodnocení kurzu je k dispozici v přiloženém odkazu ... Hodnocení STK 2016.doc.
Momentky z kurzu můžete zhlédnout ve Fotogalerii.