Vítejte  
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Křenovice 8, 752 01 Kojetín
tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz
internet: www.oukrenovice.cz
  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Předávání výučních listů
V pátek 16.6.2017 se v kulturním domě v Křenovicích uskutečnilo slavnostní předávání výučních listů, vysvědčení o ZZ a Europassů letošním absolventům. Fotografie z akce můžete zhlédnout ve Fotogalerii.
 
Termíny náhradní ZZ
Termíny a podmínky konání ZZ v náhradním  termínu jsou k dispozici v záložce Studium - Závěrečné zkoušky 

Kontakt pro zákazníky

Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179.

Spotrovně turistický den
V úterý 30.5.2017 se na škole uskutečnil sportovně turistický den, během něhož žáci formou soutěže plnili úkoly z topografie, zdravovědy a procvičili si střelbu ze vzduchovky. Fotografie jsou ve Fotogalerii.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Ostatní akce  
Den s IZS Kojetín
Program bezpečnostní akce "Den spolupráce složek Integrovaného záchranného systému" na Masarykově náměstí v Kojetíně v pátek 2. června 2017 je k dispozici ve Fotogalerii
 
Výlet do Jeseníků
Dne 24.5.2017 se žáci třídy 1.KP a 2.KP zúčastnili nádherného výletu do Horní Lipové v Jeseníkách. Z pohádkového nádraží jsme se vydali lesní cestou do Lesního baru, kde nás čekalo bohaté občerstvení, různé druhy nápojů, sladkostí, káva a klobásy, které si žáci mohli sami opéct. Tento bar funguje na zkoušce poctivosti, kde každý host zaplatí do pokladničky obnos za svou konzumaci.Po odpočinku a dobrém jídle jsme se vydali na výšlap k Hornímu baru a vyhlídce, odkud byl krásný výhled na Jeseníky.
Před odjezdem jsme navštívili nádražní Muzeum Slezského Semmeringu, kde jsme se na chvíli vrátili do období páry.
Za krásný výlet a zážitky s tím spojené mnohokrát děkujeme paní Bohunce Charvátové, která vekým dílem a finančním obnosem přispěla k tomu, aby si žáci mohli užít tyto neobvyklé žážitky a pohádkový den.
 
Za pedagogický dozor děkují Zapletalová Jana, Baculáková Martina, Bartošková Michaela.

Beseda s MP Kojetín

Příslušníci MP Kojetín navštívili naši školu 29.3.2017, aby žáky informovali o novém zákonu, který se jich bezprostředně týká a to zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ( tzv.„protikuřácký zákon“), který nabude účinnosti 31. 5. 2017. Tento den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku.

Nový zákon zahrnuje různé typy sankcí, např. v případě porušení zákazu kouření na místech, kde je kouření podle zákona zakázáno, bude možno uložit osobě, která tento zákaz porušila, pokutu až ve výši 5 tisíc Kč. Toto je možné i na základě doložené fotodokumentace nebo záznamu z kamer.

Žáci byli poučeni i o tom, že zákon se netýká pouze tabákových výrobků a elektronických cigaret, ale i ostatních legálních i nelegálních návykových látek.


Masopust 2017

Dobrý den pane řediteli, chtěla bych Vám tímto způsobem moc poděkovat za spolupráci  se studenty a paní učitelkou paní Ludmilou Zavadilovou na Masopustu v našem zařízení. Jsou bezvadní a spolupráce úžasná. S přáním krásného dne

Mgr. Renata Bělohlávková
vedoucí obslužné péče
Domov se zvláštním režimem Strom života
Purkyňova 2781, Kroměříž


Sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 22.12.2016 jsme ve škole uspořádali sportovní dopoledne. Fotografie z akce jsou ve Fotogalerii.

Vánoční Brno
Dne 21.12.2016 se žáci prvního ročníku oboru Kuchař zúčastnili návštěvy adventního Brna. Návštěva byla pojata jako exkurze dle učebních osnov. Žáci si prohlédli vánoční výzdobu stánkového prodeje, pekařské, cukrářské a jiné vánoční výrobky a dekorace. Sledovali mimo jiné úroveň stánkového prodeje a dodržování hygieny při prodeji studených i teplých pokrmů. Adventní Brno se žákům líbilo a někteří zde byli poprvé. Momentky ve Fotogalerii.

Bartošková Michaela

BESIP Přerov
V pondělí 21.11.2016 se všichni žáci školy zúčastnili představení s tématikou bezpečnosti silničního provozu The Action New Generation v Městském domě v Přerově. Jednalo se o ryze české představení, které navazuje na jedenáctiletou historii projektu The Action. The Action New Generation zprostředkovává žákům osmých a devátých tříd základních škol a studentům středních škol, tedy mladým začínajícím řidičům, emotivní zážitek reálných dopadů dopravní nehody. Z
cela otevřeně se zde hovořilo o smrti mladých lidí, trvalé invaliditě. Představení bylo doprovázeno moderní diskotékovou hudbou, tancem a vstupy zástupců jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Akci byla velmi přínosná, učitelé i žáci jí hodnotí velmi pozitivně.

Ilona Hudecová, VUOV

Beseda o AIDS
Ve středu 2.11.2016 se uskutečnila beseda se žáky na téma "AIDS si nevybírá, vyber si ty!". Jednalo se o besedu se zdravotně preventivním obsahem v oblasti prevence HIV/AIDS. Přednášející poskytl žákům základní informace, jak snížit nebezpečí infekce a omezit rizikové sexuální chování. Momentky z besedy ve Fotogalerii.

Hostýn - akce PPŠ

Dne 16.9.2016 jsme se s žáky 1.KP, 1.PK a 2.PK zúčastnili pobytu v přírodě zaměřeného na preventivní program školy. Navštívili jsme poutní místo Hostýn a zpáteční cestu jsme absolvovali do Bystřice pod Hostýnem pěšky prosluněnou podzimní přírodou. Zaměřili jsme se na stmelení kolektivu spolužáků, zdravý životní styl, pohyb v přírodě, škodlivost kouření a jiných závislostí. Počasí nám přálo a tak jsme strávili příjemný den v přírodě, který splnil naše očekávání.

Bartošková Michaela


Letiště Prostějov

Dne 9.6.2016 jsme se zúčastnili dne otevřených dveří na letišti v Prostějově. Byly zde předvedeny ukázky bojového umění MUSADO, nízký  přelet vojenských proudových letounů JAS 39  GRIPEN, seskok výsadkářů z MI 117 Š, provedení přepadu MI 24, IVECO, dynamická a statická ukázka vrtulníku MI 24. Pro všechny účastníky byl připraven pitný režim. Užili jsme si krásné a příjemné dopoledne.

Vránová E., Baculáková M. 

Přednáška s protidrogovou tematikou
D
ne 13.4.2016 se uskutečnila motivační přednáška v podání mistra světa na BMX Dominika Nekolného s protidrogovou tématikou.