Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Ostatní akce  

Hudbou proti drogám

Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je prevence rizikových projevů chování. Aby byla účinná, musí žáky oslovit. A o to se ve čtvrtek 14. 11. 2019 v tělocvičně školy postarali učitelé hudby kytarista Jiří Klemsa a jeho kolegyně, zpěvačka a klávesistka Markéta Doleželová v hudebně vzdělávacím programu „Hudbou proti drogám".
Protagonisté podali informace netradičním způsobem. Zazněly známé melodie hudebníků, kteří podlehli následkům předávkování drog. Mezi jednotlivými písněmi nechybělo také povídání o škodlivosti návykových látek a o rizikovém chování včetně kyberšikany. Program byl energický, zajímavý a svým hudebním zpracováním velmi blízký mladé generaci. Byl především varováním před rizikovými fenomény společnosti. Momentky z akce jsou ve Fotogalerii.

Dagmar Luxová, ŠMP


AHOLD Praha
Dne 25. října 2018 se vybraní žáci oboru pekař a prodavač zúčastnili společného setkání v Praze na centrále společnosti Ahold. Pro žáky to byl nezapomenutelný zážitek. Byl pro ně připraven celodenní program v podobě testování a hodnocení výrobků, seznámení s vedením a chodem společnosti, kariérový postup některých zaměstnanců a možnosti pracovního uplatnění. Na závěr si žáci zahráli ve skupinách hru „Co je důležité“. Žáci si tento den náramně užili. Obor pekař zastupoval Dominik Ondrouch za druhý ročník a Jakub Omámik za první ročník. Obor prodavač zastupovali žáci třetího ročníku Milan Dostál, Michal Hlaváč a Petr Onderčin.

Jemelková Věra, Maňasová Jana
učitelky OV


Školní výlet do Brna
Krásný výletní den v Brně si užili žáci 3. KP, kde se projeli výletní lodí po Brněnské přehradě, dojeli až na konečnou do Veverské Bítýšky, v místní restauraci se dobře posilnili výborným obědem a navštívili krásný Jarošův mlýn, který je muzeem mlynářského řemesla. Provedl nás pan mlynář celou budovou mlýna. K prohlídce patřil i jeho velmi zajímavý výklad o historii a práci ve mlýně. Byly zde vidět veškeré stroje potřebné ke zpracování jednotlivých produktů i samotné produkty a samé staré věci, při prohlídce mlýna se vrátíte do starší doby. Po prohlídce jsme opět cestovali výletní lodí do centra Brna, odkud jsme se vrátili zpět domů.
Žáci byli s výletem velmi spokojeni, vzorně se chovali a za to jim patří velké díky. Foto ve Fotogalerii

Třídní učitelka Martina Baculáková

Školní výlet „Lesní bar" Lipová-lázně

Dne 23.5.2018 se konal školní výlet tříd 1.KP, 2.KP, 3.PD a 3.ZA. Navštívíli jsme lesní bar ležící v krásné krajině u Horní Lipové v okrese Jeseník. Lesní bar je samoobslužný bar, který slouží k odpočinku a občerstvení během cesty turistům. Bar je vybaven posezením, ohništěm, žlaby s pramenitou vodou a nápoji, které jsou zde k dispozici. Mohli jsme si připravit kávu i čaj, opéct špekáčky či klobásy. My jsme se těšili na vyhlášené trubičky, bohužel ale v nabídce nebyly. I přesto jsme byli s nabídkou občerstvení velmi spokojeni. Po občerstvení jsme pokračovali náročným terénem na krásnou vyhlídku panoramat, kde byla k viděli například Ramzová. Během zpáteční cesty nás zastihla bouře. Ti, kteří si nevzali pláštěnky nebo deštníky, vypadali jako vodníci. Po bouři se opět objevilo sluníčko a zmoklí opět oschli.  Nakonec jsme se všichni unavení, ale spokojení a bez úrazu vrátili domů.

Zpracovala. Jitka Krčková

Workshopy
Ve spolupráci se společností Člověk v tísni, o.p.s., jsme připravili pro žáky 2. ročníků naší školy v průběhu 2. pololetí školního roku 2017/2018 workshopy s finanční tématikou. 
V pondělí 26.3.2018 se uskutečnil první workshop na téma "Finanční gramotnost", který byl zaměřen na znalosti z oblasti financí a jejich využití. Zabývá se základními pojmy (druhy platebních prostředků, vysvětluje vznik a původ peněz, představuje rodinný rozpočet). Cílem workshopu bylo získání nových praktických zkušeností v oblasti financí.
V pondělí 9.4.2018 proběhl druhý workshop na téma "Dluhová problematika", který byl zaměřen na získání základních informací týkajících se dluhové problematiky. Cílem workshopu bylo informovat žáky o základních platbách, které je nutné uhradit ze zákona či z uzavřených smluv.

Den s IZS Kojetín
Program bezpečnostní akce "Den spolupráce složek Integrovaného záchranného systému" na Masarykově náměstí v Kojetíně v pátek 2. června 2017 je k dispozici ve Fotogalerii
 
Výlet do Jeseníků
Dne 24.5.2017 se žáci třídy 1.KP a 2.KP zúčastnili nádherného výletu do Horní Lipové v Jeseníkách. Z pohádkového nádraží jsme se vydali lesní cestou do Lesního baru, kde nás čekalo bohaté občerstvení, různé druhy nápojů, sladkostí, káva a klobásy, které si žáci mohli sami opéct. Tento bar funguje na zkoušce poctivosti, kde každý host zaplatí do pokladničky obnos za svou konzumaci.Po odpočinku a dobrém jídle jsme se vydali na výšlap k Hornímu baru a vyhlídce, odkud byl krásný výhled na Jeseníky.
Před odjezdem jsme navštívili nádražní Muzeum Slezského Semmeringu, kde jsme se na chvíli vrátili do období páry.
Za krásný výlet a zážitky s tím spojené mnohokrát děkujeme paní Bohunce Charvátové, která vekým dílem a finančním obnosem přispěla k tomu, aby si žáci mohli užít tyto neobvyklé žážitky a pohádkový den.
 
Za pedagogický dozor děkují Zapletalová Jana, Baculáková Martina, Bartošková Michaela.

Beseda s MP Kojetín

Příslušníci MP Kojetín navštívili naši školu 29.3.2017, aby žáky informovali o novém zákonu, který se jich bezprostředně týká a to zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ( tzv.„protikuřácký zákon“), který nabude účinnosti 31. 5. 2017. Tento den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku.

Nový zákon zahrnuje různé typy sankcí, např. v případě porušení zákazu kouření na místech, kde je kouření podle zákona zakázáno, bude možno uložit osobě, která tento zákaz porušila, pokutu až ve výši 5 tisíc Kč. Toto je možné i na základě doložené fotodokumentace nebo záznamu z kamer.

Žáci byli poučeni i o tom, že zákon se netýká pouze tabákových výrobků a elektronických cigaret, ale i ostatních legálních i nelegálních návykových látek.


Masopust 2017

Dobrý den pane řediteli, chtěla bych Vám tímto způsobem moc poděkovat za spolupráci  se studenty a paní učitelkou paní Ludmilou Zavadilovou na Masopustu v našem zařízení. Jsou bezvadní a spolupráce úžasná. S přáním krásného dne

Mgr. Renata Bělohlávková
vedoucí obslužné péče
Domov se zvláštním režimem Strom života
Purkyňova 2781, Kroměříž


Sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 22.12.2016 jsme ve škole uspořádali sportovní dopoledne. Fotografie z akce jsou ve Fotogalerii.

Vánoční Brno
Dne 21.12.2016 se žáci prvního ročníku oboru Kuchař zúčastnili návštěvy adventního Brna. Návštěva byla pojata jako exkurze dle učebních osnov. Žáci si prohlédli vánoční výzdobu stánkového prodeje, pekařské, cukrářské a jiné vánoční výrobky a dekorace. Sledovali mimo jiné úroveň stánkového prodeje a dodržování hygieny při prodeji studených i teplých pokrmů. Adventní Brno se žákům líbilo a někteří zde byli poprvé. Momentky ve Fotogalerii.

Bartošková Michaela

BESIP Přerov
V pondělí 21.11.2016 se všichni žáci školy zúčastnili představení s tématikou bezpečnosti silničního provozu The Action New Generation v Městském domě v Přerově. Jednalo se o ryze české představení, které navazuje na jedenáctiletou historii projektu The Action. The Action New Generation zprostředkovává žákům osmých a devátých tříd základních škol a studentům středních škol, tedy mladým začínajícím řidičům, emotivní zážitek reálných dopadů dopravní nehody. Z
cela otevřeně se zde hovořilo o smrti mladých lidí, trvalé invaliditě. Představení bylo doprovázeno moderní diskotékovou hudbou, tancem a vstupy zástupců jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Akci byla velmi přínosná, učitelé i žáci jí hodnotí velmi pozitivně.

Ilona Hudecová, VUOV

Nové techniky aranžování
Na středu 16.11.2016 jsme připravili pro žáky oboru Zahradník, aranžér ve spolupráci s naším bývalým absolventem, profesionálem ve floristice Petrem Grzywou, který získal mnoho ocenění za svou práci, praktickou ukázku nových technik aranžování:

- vázaná kytice do netradičního korpusu
- věnec na dveře s použitím přízdoby dělané Crash technikou
- netradiční vánoční stromek zdobený živými květy
- adventní věnec na korpusu z kořenů
- sesazovaná kompozice na stůl
- dárková přízdoba hrnkové květiny
- vázaná kytice v korpusu z jehlic borovice černé
- netradiční adventní věnec zalitý voskem

Děkujeme Petrovi za velmi kvalitně připravenou a profesionálně předvedenou prezentaci své práce. Momentky můžete zhlédnout ve Fotogalerii.

Beseda o AIDS
Ve středu 2.11.2016 se uskutečnila beseda se žáky na téma "AIDS si nevybírá, vyber si ty!". Jednalo se o besedu se zdravotně preventivním obsahem v oblasti prevence HIV/AIDS. Přednášející poskytl žákům základní informace, jak snížit nebezpečí infekce a omezit rizikové sexuální chování. Momentky z besedy ve Fotogalerii.

Hostýn - akce PPŠ

Dne 16.9.2016 jsme se s žáky 1.KP, 1.PK a 2.PK zúčastnili pobytu v přírodě zaměřeného na preventivní program školy. Navštívili jsme poutní místo Hostýn a zpáteční cestu jsme absolvovali do Bystřice pod Hostýnem pěšky prosluněnou podzimní přírodou. Zaměřili jsme se na stmelení kolektivu spolužáků, zdravý životní styl, pohyb v přírodě, škodlivost kouření a jiných závislostí. Počasí nám přálo a tak jsme strávili příjemný den v přírodě, který splnil naše očekávání.

Bartošková Michaela


Letiště Prostějov

Dne 9.6.2016 jsme se zúčastnili dne otevřených dveří na letišti v Prostějově. Byly zde předvedeny ukázky bojového umění MUSADO, nízký  přelet vojenských proudových letounů JAS 39  GRIPEN, seskok výsadkářů z MI 117 Š, provedení přepadu MI 24, IVECO, dynamická a statická ukázka vrtulníku MI 24. Pro všechny účastníky byl připraven pitný režim. Užili jsme si krásné a příjemné dopoledne.

Vránová E., Baculáková M. 

Přednáška s protidrogovou tematikou
D
ne 13.4.2016 se uskutečnila motivační přednáška v podání mistra světa na BMX Dominika Nekolného s protidrogovou tématikou.