Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Termíny náhradní ZZ
Termíny náhradních zkoušek ZZ ve školním roce 2018/2019 jsou k dispozici v záložce "Studium - Závěrečné zkoušky"

Volné pracovní pozice

V záložce "O škole - Zaměstnanci - Volná místa" je zveřejněna nabídla volných pracovních pozic na škole od 1.9.2019.

Sportovní den 2019
V úterý 25.6.2019 se na škole uskuteční tradiční sportovní den. Organizace a náplň sportovního dne je zde ... Sportovní den 2019.pdf

STK 2019
Sportovně turistický kurs se uskuteční od 16.9. do 20.9.2019 na chatě Lucka v Malé Morávce v Jeseníkách. Informace o kurzu jsou k dispozici zde ... STK 2019.pdf

Běh proti drogám 2019
Ve středu 26. června 2019 se opět uskuteční běžecký závod „Běžíme proti drogám“. Tento závod je určen pro žáky kojetínských škol i pro širokou veřejnost. Více informací naleznete zde ... Běh proti drogám 2019.docx

Chorvatsko 2019

Pro velký zájem ze strany ubytovaných žáků vychovatelky internátu i na konci letošního školního roku organizují poznávací zájezd do Chorvatska, tentokrát do letoviska Pakoštane. Bližší informace jsou k dispozici u vedoucí vychovatelky.

Internátní web

Dne 30.4.2018 byl uveden do zkušebního provozu samostatný web internátu školy. Stránky spravují ubytovaní žáci ve spolupráci s vychovatelkami, které zároveň ručí za jejich obsah. Odkaz na stránky: https://internatkrenovice.cz/

Kontakt pro zákazníky

Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Volné pracovní pozice  
Přehled o nabídce volných pracovních pozic

Učitel VVP

Náplň práce dle katalogu prací (NV č. 222/2010 Sb.)

11. platová třída
Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech podle ŠVP, podle vzdělávacího programu VOŠ nebo podle individuálních vzdělávacích plánůve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
12. platová třída
Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.

Kvalifikační požadavky (zákon č. 563/2004 Sb.)
Požadavky na odbornou kvalifikaci pro učitele střední školy dle § 9 odst. 1) a 7) zákona č. 563/2004 Sb. (VŠ - Mgr. vzdělání + studium speciální pedagogiky).

Platové podmínky (NV č. 341/2017 Sb.)
plný úvazek (40 hodin týdně, z toho 21 hodin přímá vyučovací činnost)
11. až 12. PT dle § 5 odst. 5 NV č. 341/2017 Sb.

Učitel odborného výcviku pro obor vzdělání 41-52-E/01 Zahradnické práce

Náplň práce dle katalogu prací (NV č. 222/2010 Sb.)

Výchovně vzdělávací činnost v odborném výcviku při přípravě na povolání zakončené závěrečnou zkouškou

Kvalifikační požadavky (zákon č. 563/2004 Sb.)
- střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník nebo
- úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zahradník nebo příbuzném
- ukončené studium pedagogiky pro učitele
- ukončené studium speciální pedagogiky pro učitele

Platové podmínky (NV č. 341/2017 Sb.)
- částečný úvazek (34,5 hodiny týdně, z toho 18 hodin přímá vyučovací činnost)
- 10. PT dle § 5 odst. 5 NV č. 341/2017 Sb.

Učitel odborného výcviku pro obor vzdělání 29-51-E/02 Potravinářské práce

Náplň práce dle katalogu prací (NV č. 222/2010 Sb.)
Výchovně vzdělávací činnost v odborném výcviku při přípravě na povolání zakončené závěrečnou zkouškou

Kvalifikační požadavky (zákon č. 563/2004 Sb.)
- střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař nebo
- úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pekař nebo příbuzném
- ukončené studium pedagogiky pro učitele
- ukončené studium speciální pedagogiky pro učitele

Platové podmínky (NV č. 341/2017 Sb.)
- plný úvazek (40 hodin týdně, z toho 21 hodin přímá vyučovací činnost)
- 10. PT dle § 5 odst. 5 NV č. 341/2017 Sb.

Učitel odborného výcviku pro obor vzdělání 66-51-E/01 Prodavačské práce

Náplň práce dle katalogu prací (NV č. 222/2010 Sb.)
Výchovně vzdělávací činnost v odborném výcviku při přípravě na povolání zakončené závěrečnou zkouškou

Kvalifikační požadavky (zákon č. 563/2004 Sb.)
- střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač nebo
- úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru prodavač nebo příbuzném
- ukončené studium pedagogiky pro učitele
- ukončené studium speciální pedagogiky pro učitele

Platové podmínky (NV č. 341/2017 Sb.)
- plný úvazek (40 hodin týdně, z toho 21 hodin přímá vyučovací činnost)
- 10. PT dle § 5 odst. 5 NV č. 341/2017 Sb.


Příjem přihlášek (platí pro všechny nabídky)
do 21.6.2019
- telefonicky 607 943 000
- mailem krenovice@kejnet.cz
- osobně

Nástup:
1.9.2019 do 31.7.2020

Bližší informace poskytne Mgr. Josef Plesník, tel. 607 943 000