Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Projektové dny 2019  

Projektový "Den Země"
V pondělí 29.4.2019 se na škole uskutečnil projektový den "Den Země". Fotky jsou ve Fotogalerii

Školní vzdělávací program „TONDA OBAL“
Naši školu navštívil dne 26. 3. 2019 zástupce společnosti EKO-KOM, která se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měli žáci získávat a osvojit si již od útlého věku. Právě informační kampaně společnosti EKO-KOM pomáhají k vysoké účasti obyvatel na třídění. Jednou z nich je školní vzdělávací program Tonda Obal. Při vedení žáků ke třídění odpadu vnímá společnost EKO-KOM školu a rodiče jako nejvýznamnější partnery. 

Naše žáky proškolila lektorka Tonička, která srozumitelnou formou vysvětlila žákům vše o recyklaci. Výklad lektorky obsahoval i přehledné interaktivní znázornění jednotlivých koloběhů odpadů a zároveň vzorky materiálů vyrobených recyklací. 
Tuto aktivitu jsme plánovali na projektový DEN ZEMĚ, ale vzhledem k zaneprázdněnosti garantů jsme přijali tento termín s tím, že bude do projektového dne započítán.
  Projektové dny 2018  
Na konec měsíce června jsme připravili pro žáky a zaměstnance školy dva projektové dny: Dopoledne na školní zahradě 2018.pdf a Ukliďme si školu 2018.pdf

V rámci obou akcí pořádaných školou byly pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy jsou zveřejněny na webu školy. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

  Projektový den 2015  
S ohledem na přerušení dodávky elektřiny v průběhu celého dne proběhl v úterý 5.5.2015 projektový den Zvelebme si školu a její okolí zaměřený na úklid školy a přilehlého prostranství. Foto z akce je ve Fotogalerii.


  Projektový den 2013  
Dne 22.10.2013 proběhl na naší škole "Projektový den", jehož náplň tvořily přednášky pana Mgr. Votočka a paní Mgr. Kosmályové. Bližší informace o akci zde ... Projektový den 2013.PDF

Ve stejné době probíhá na internátu školy "Projektový týden", jeho náplň je k dispozici zde ... Projektový týden 2013.PDF

Fotografie z akcí můžete zhlédnout ve Fotogalerii.