Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Termíny náhradní ZZ
Termíny náhradních závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019 jsou k dispozici v záložce "Studium - Závěrečné zkoušky"

Sportovní den
Na úterý 25.6.2019 jsme na škole připravili sportovní den, fotky jsou ve Fotogalerii

Předávání výučních listů
Ve středu 19.6.2019 se v kulturním domě v Křenovicích konalo slavnostní předávání výučních listů, vysvědčení o ZZ a Europassů novým absolventům. Fotografie jsou ve Fotogalerii.

STK 2019
Sportovně turistický kurs se uskuteční od 16.9. do 20.9.2019 na chatě Lucka v Malé Morávce v Jeseníkách. Informace o kurzu jsou k dispozici zde ... STK 2019.pdf

Chorvatsko 2019
Pro velký zájem ze strany ubytovaných žáků vychovatelky internátu i na konci letošního školního roku zorganizovaly poznávací zájezd do Chorvatska, tentokrát do letoviska Pakoštane. 

Internátní web

Dne 30.4.2018 byl uveden do zkušebního provozu samostatný web internátu školy. Stránky spravují ubytovaní žáci ve spolupráci s vychovatelkami, které zároveň ručí za jejich obsah. Odkaz na stránky: https://internatkrenovice.cz/

Kontakt pro zákazníky

Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Český jazyk  
Pro výuku Českého jazyka je vytvořena jedna sada pro každý ročník studia (celkem tři). Ověřené digitální učební materiály jsou na vyžádání k dispozici na kontaktní adrese krenovice@kejnet.cz.

Přehled vytvořených a ověřených DUM pro
Český jazyk, 1. ročník, označení materiálu VY_32_INOVACE_VVP_ČJ_1.

č. DUM
 název DUM
program
vytvořil
01  Přídavná jména I.
Smart Notebook
 Mgr. Pospíšilová
02  Přídavná jména II. Smart Notebook   Mgr. Pospíšilová
03  Přídavná jména III. Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
04  Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky I.
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
05  Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky II.  MS Word  Mgr. Pospíšilová
06  Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky III. MS Word
 Mgr. Pospíšilová
07  Hry s hláskami
Smart Notebook   Mgr. Pospíšilová
08  Vyjmenovaná slova B
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
09  Vyjmenovaná slova L
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
10  Opakování na pololetní písemnou práci I.
MS Word  Mgr. Pospíšilová
11  Vyjmenovaná slova M
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
12  Vyjmenovaná slova P
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
13  Vyjmenovaná slova S
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
14  Vyjmenovaná slova V
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
15  Vyjmenovaná slova Z Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
16  Vyjmenovaná slova - opakování - b, l, m Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
17  Vyjmenovaná slova - opakování - p, s, v, z Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
18  Vyjmenovaná slova - pracovní list MS Word   Mgr. Pospíšilová
19  Blahopřání, psaní pohlednice
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
20  Opakování na pololetní písemnou práci II.
MS Word  Mgr. Pospíšilová


Přehled vytvořených a ověřených DUM pro
Český jazyk, 2. ročník, označení materiálu VY_32_INOVACE_VVP_ČJ_2. 

č. DUM
 název DUM
program
vytvořil
01  Psaní ú, ů
Smart Notebook
 Mgr. Pospíšilová
02  Velká písmena ve jménech a názvech I. MS Word
 Mgr. Pospíšilová
03  Velká písmena ve jménech a názvech II. Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
04  Velká písmena ve jménech a návzech III. MS Word  Mgr. Pospíšilová
05  Opakování na pololetní písemnou práci I.
MS Word  Mgr. Pospíšilová
06  Velká písmena Smart Notebook
 Mgr. Pospíšilová
07  Velká písmena ve jménech a názvech IV. Smart Notebook   Mgr. Pospíšilová
08  Psaní předložek s, z I.
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
09  Psaní předložek s, z II.
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
10  Psaní mne/mně, mě, mi, je/ě - teorie
Smart Notebook Mgr. Pospíšilová
11  Psaní mne/mně, mě, mi, je/ě - cvičení
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
12  Cvičení mě/mně
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
13  Inzerát, oznámení, zpráva
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
14  Popis, charakteristika
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
15  Zájmena Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
16  Číslovky Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
17  Slovesa Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
18  Pověst, bajka Smart Notebook
 Mgr. Pospíšilová
19  Zájmena, číslovky, slovesa - cvičení
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
20  Opakování na pololetní písemnou práci II.
MS Word  Mgr. Pospíšilová


Přehled vytvořených a ověřených DUM pro
Český jazyk, 3. ročník, označení materiálu VY_32_INOVACE_VVP_ČJ_3. 

č. DUM
 název DUM
program
vytvořil
01  Interpunkce I.
Smart Notebook
 Mgr. Pospíšilová
02  Interpunkční znaménka Smart Notebook   Mgr. Pospíšilová
03  Vyjmenovaná slova I. Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
04  Interpunkce - opakování
MS Word  Mgr. Pospíšilová
05  Vyjmenovaná slova II.
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
06  Psaní je/ě Smart Notebook
 Mgr. Pospíšilová
07  Psaní ú/ů Smart Notebook   Mgr. Pospíšilová
08  Psaní i/y
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
09  Opakování na pololetní písemnou práci I.
MS Word  Mgr. Pospíšilová
10  Velká a malá písmena
Smart Notebook Mgr. Pospíšilová
11  Předložky s, z
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
12  Předpony s, z, vz - teorie
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
13  Předpony s, z, vz - cvičení
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
14  Úřední dopis
MS Word  Mgr. Pospíšilová
15  Inzerát MS Word  Mgr. Pospíšilová
16  Úřední dopis, žádost Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
17  Informační zdroje, výtah, výpisky Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
18  Literární žánry I. MS Word   Mgr. Pospíšilová
19  Literární žánry II.
Smart Notebook  Mgr. Pospíšilová
20  Opakování na pololetní písemnou práci II.
MS Word  Mgr. Pospíšilová