Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Prodavačské práce - odborné předměty  
Pro výuku odborných předmětů oboru 66-51-E/01 Prodavačské práce, ŠVP Prodavač, je vytvořena jedna sada pro odborný předmět Zbožíznalství a jedna sada pro soubor odborných předmětů Obchodní počty, Psychologie prodeje, Obchodní provoz. Ověřené digitální učební materiály jsou na vyžádání k dispozici na kontaktní adrese krenovice@kejnet.cz.

Přehled vytvořených a ověřených DUM pro odborný předmět Zbožíznalství, označení materiálu
VY_52_INOVACE_OP_PD_Z

č. DUM
 název DUM
program
ročník
vytvořil
01  Chemické složení poživatin
SmartNotebook 1.  Mgr. Plesníková
02  Chemické složení poživatin - test MS Word 1.  Mgr. Plesníková
03  Výživová pyramida SmartNotebook 1.  Mgr. Plesníková
04  Čokoládové a nečokoládové cukrovinky SmartNotebook 2. Mgr. Plesníková
05  Cukrovinky - opakování učiva
MS Word 2. Mgr. Plesníková
06  Základní užitné vlastnosti potravinářského zboží PowerPoint
1. Mgr. Plesníková
07  Základní užitné vlastnosti potravinářského zboží - test
MS Word 1. Mgr. Plesníková
08  Nealkoholické nápoje
MS Word 2. Mgr. Plesníková
09  Révová vína
SmartNotebook 2. Mgr. Plesníková
10  Pekařské výrobky
PowerPoint
1. Maňasová
11  Chléb
PowerPoint
1. Maňasová
12  Lihoviny
SmartNotebook
2. Mgr. Plesníková
13  Běžné pečivo
PowerPoint
1. Hudecová
14  Jemné pečivo
PowerPoint
1. Macková
15  Trvanlivé pečivo PowerPoint
1. Macková
16  Pekařské výrobky - opakování učiva
SmartNotebook 1. Mgr. Plesníková
17  Potravinářské zboží - opakování učiva
MS Word 1. Mgr. Plesníková
18  Domácí ovoce  PowerPoint 1. Hudecová
19  Domácí ovoce - cvičení
 SmartNotebook 1. Mgr. Plesníková
20  Jižní ovoce
 PowerPoint 1. Maňasová
21  Koření - opakování učiva
 SmartNotebook 2. Mgr. Plesníková
22  Zelenina
 PowerPoint 1. Hudecová
23  Zelenina - cvičení
SmartNotebook 1. Mgr. Plesníková
24  Mléko
SmartNotebook 1. Mgr. Plesníková
25  Mléčné výrobky
SmartNotebook 1. Mgr. Plesníková
26  Drogistické zboží
SmartNotebook 2. Mgr. Plesníková
27  Sýry, rozdělení sýrů PowerPoint 1. Mgr. Plesníková
28  Mléko - opakování učiva MS Word 1. Mgr. Plesníková
29  Mléčné výrobky - opakování učiva MS Word 1. Mgr. Plesníková
30  Maso jatečných zvířat SmartNotebook 1. Mgr. Plesníková
31  Masné výrobky
SmartNotebook
1. Mgr. Plesníková
32  Těstoviny - opakování učiva
PowerPoint 1. Macková


Přehled vytvořených a ověřených DUM pro soubor odborných předmětů Obchodní počty (OPo), Psychologie prodeje (PsP), Obchodní provoz (Opr), označení materiálu VY_52_INOVACE_OP_PD

č. DUM
 název DUM
program
ročník
předmět vytvořil
01  Ochrana zboží
PowerPoint
1.  OPr Hudecová
02  Členění zaměstnanců PowerPoint 1.  OPr Maňasová
03  Pracovní náplň zaměstnanců prodejny PowerPoint 1.  OPr Mgr. Plesníková
04  Odhady výsledků
PowerPoint 1.  OPo Mgr. Plesníková
05  Osobní hygiena
PowerPoint 1.  OPr Hudecová
06  Osobní hygiena - opakování učiva SmartNotebook
1.  OPr Mgr. Plesníková
07  Inventarizace - praktická cvičení
MS Excel
3.  OPr Mgr. Plesníková
08  Směry aranžování - základní směry
SmartNotebook 2.  PsP Mgr. Plesníková
09  Placení - hotovostní placení
Smart Notebook 2.  OPo Mgr. Plesníková
10  Mezisměry aranžování
SmartNotebook 2.  PsP Mgr. Plesníková
11  Převádění měrných jednotek - jednotky hmotnosti SmartNotebook 1.  OPo Mgr. Plesníková
12  Písmo v propagaci
SmartNotebook 1.  PsP Mgr. Plesníková
13  Placení - bezhotovostní placení SmartNotebook 2.  OPo Mgr. Plesníková
14  Kompozice aranžování
SmartNotebook 2.  PsP Mgr. Plesníková
15
 Jednotky délky
SmartNotebook 1.  OPo Mgr. Plesníková
16  Platební karta
SmartNotebook
2.  OPo Mgr. Plesníková
17  Pultový prodej
 SmartNotebook 1.  OPr Mgr. Plesníková
18  Osobnost zákazníka SmartNotebook
2.  PsP Mgr. Plesníková
19  Pultový prodej - prodejní rozhovor SmartNotebook 1.  OPr Mgr. Plesníková
20  Jednotky objemu
SmartNotebook 1.  OPo Mgr. Plesníková
21  Typy zákazníků - cvičení
SmartNotebook 2.  PsP Mgr. Plesníková
22  Kompozice textu v ploše SmartNotebook 1.  PsP Mgr. Plesníková
23  Osobnost prodavače
SmartNotebook 2.  PsP Mgr. Plesníková
24  Neverbální komunikace I. - mimika SmartNotebook 2.  PsP Mgr. Plesníková
25  Úprava prodejny
SmartNotebook 1.  OPr Mgr. Plesníková
26  Neverbální komunikace II. - nároky na prostor
SmartNotebook 2.  PsP Mgr. Plesníková
27  Neverbální komunikace III. - praktická cvičení SmartNotebook 2.  PsP Mgr. Plesníková
28  Zařízení k příjmu PowerPoint 1.  OPr Maňasová
29  Zařízení k prodeji PowerPoint 1.  OPr Macková
30  Propagační prostředky PowerPoint
2.  PsP Mgr. Plesníková
31  Zařízení pro skladování PowerPoint 1.  OPr Hudecová
32  Zařízení speciální a doplňková
PowerPoint 1.  OPr Maňasová