Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Termíny náhradní ZZ
Termíny náhradních závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019 jsou k dispozici v záložce "Studium - Závěrečné zkoušky"

Sportovní den
Na úterý 25.6.2019 jsme na škole připravili sportovní den, fotky jsou ve Fotogalerii

Předávání výučních listů
Ve středu 19.6.2019 se v kulturním domě v Křenovicích konalo slavnostní předávání výučních listů, vysvědčení o ZZ a Europassů novým absolventům. Fotografie jsou ve Fotogalerii.

STK 2019
Sportovně turistický kurs se uskuteční od 16.9. do 20.9.2019 na chatě Lucka v Malé Morávce v Jeseníkách. Informace o kurzu jsou k dispozici zde ... STK 2019.pdf

Chorvatsko 2019
Pro velký zájem ze strany ubytovaných žáků vychovatelky internátu i na konci letošního školního roku zorganizovaly poznávací zájezd do Chorvatska, tentokrát do letoviska Pakoštane. 

Internátní web

Dne 30.4.2018 byl uveden do zkušebního provozu samostatný web internátu školy. Stránky spravují ubytovaní žáci ve spolupráci s vychovatelkami, které zároveň ručí za jejich obsah. Odkaz na stránky: https://internatkrenovice.cz/

Kontakt pro zákazníky

Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Digitální učební materiály (DUM)  
V rámci projektu bylo v klíčové aktivitě III/2 vytvořeno a ověřeno ve výuce celkem 9 sad (180 DUM) a v klíčové aktivitě V/2 celkem 6 sad (192 DUM), které budou i nadále využívány ve výuce všeobecně vzdělávací a odborných předmětů na škole. Zde zveřejňujeme přehled digitálních učebních materiálů (DUM), které jsme vytvořili v rámci projektu ESF OPVK CZ 1.07/1.5.00/34.0075 "Zkvalitnění výuky VVP a OP“. Materiály jsou určeny pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů (VVP) společných pro všechny obory vzdělání a pro výuku odborných předmětů jednotlivých oborů vzdělání a jim odpovídajících ŠVP.
- VVP
- Kuchař
- Prodavač
- Zahradník, aranžér

Všechny vytvořené DUM obsahovaly celkem 3 887 stran, z toho:
-        DUM pro Jazyk český                         474 stran
-        DUM pro Občanskou výchovu               466 stran
-        DUM pro Informatiku                            635 stran
-        DUM pro Matematiku                           141 stran
-        DUM pro OP oboru kuchař                    756 stran
-        DUM pro OP oboru prodavač                 821 stran
-        DUM pro OP oboru zahradník                594 stran

Na tvorbě materiálů a jejich ověřování se aktivně podílelo 60% pedagogických pracovníků školy, kteří se zdokonalili v práci se speciálními výukovými i běžnými kancelářskými programy a v ovládání výpočetní a prezentační techniky potřebné k jejich vytvoření a prezentaci ve výuce.

Pro školu má značný přínos i skutečnost, že došlo k obnovení a doplnění digitální techniky potřebné pro tvorbu a prezentaci vytvořených materiálů, která bude pro výuku používána i nadále. Pracovními stanicemi byla kompletně vybavena jedna učebna výpočetní techniky a ve dvou učebnách byly instalovány interaktivní tabule s dataprojektory, pracovními stanicemi připojenými k Internetu a ozvučením.

Využívání výpočetní techniky a vytvořených digitálních výukových materiálů má pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obrovský přínos, neboť umožňuje bezprostřední aktivní zapojení žáků do výuky a rozvíjí jejich představivost.