Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Sdělení  

Prezentace školy

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Digitální učební materiály (DUM)  
V rámci projektu bylo v klíčové aktivitě III/2 vytvořeno a ověřeno ve výuce celkem 9 sad (180 DUM) a v klíčové aktivitě V/2 celkem 6 sad (192 DUM), které budou i nadále využívány ve výuce všeobecně vzdělávací a odborných předmětů na škole. Zde zveřejňujeme přehled digitálních učebních materiálů (DUM), které jsme vytvořili v rámci projektu ESF OPVK CZ 1.07/1.5.00/34.0075 "Zkvalitnění výuky VVP a OP“. Materiály jsou určeny pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů (VVP) společných pro všechny obory vzdělání a pro výuku odborných předmětů jednotlivých oborů vzdělání a jim odpovídajících ŠVP.
- VVP
- Kuchař
- Prodavač
- Zahradník, aranžér

Všechny vytvořené DUM obsahovaly celkem 3 887 stran, z toho:
-        DUM pro Jazyk český                         474 stran
-        DUM pro Občanskou výchovu               466 stran
-        DUM pro Informatiku                            635 stran
-        DUM pro Matematiku                           141 stran
-        DUM pro OP oboru kuchař                    756 stran
-        DUM pro OP oboru prodavač                 821 stran
-        DUM pro OP oboru zahradník                594 stran

Na tvorbě materiálů a jejich ověřování se aktivně podílelo 60% pedagogických pracovníků školy, kteří se zdokonalili v práci se speciálními výukovými i běžnými kancelářskými programy a v ovládání výpočetní a prezentační techniky potřebné k jejich vytvoření a prezentaci ve výuce.

Pro školu má značný přínos i skutečnost, že došlo k obnovení a doplnění digitální techniky potřebné pro tvorbu a prezentaci vytvořených materiálů, která bude pro výuku používána i nadále. Pracovními stanicemi byla kompletně vybavena jedna učebna výpočetní techniky a ve dvou učebnách byly instalovány interaktivní tabule s dataprojektory, pracovními stanicemi připojenými k Internetu a ozvučením.

Využívání výpočetní techniky a vytvořených digitálních výukových materiálů má pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obrovský přínos, neboť umožňuje bezprostřední aktivní zapojení žáků do výuky a rozvíjí jejich představivost.